top of page

סיפור הפרפר והטרנספורמציה
האישית שלך

Purple-BUTTERFLY.png

פעם חי לו בשלווה זחל בגינה שהכיר היטב. הוא ידע בדיוק מה מחכה לו כל יום, הספק במועט וחשב שכל חייו יחיה כך.

יום אחד השתלט עליו רעב יוצא דופן והוא התחיל לאכול כמויות אדירות של עלים. הוא לא הבין מה קורה לו. כי עד לפני כמה ימים הכול היה כרגיל. הוא אכל ללא הפסקה. אכל ביום וישן בלילה. הוא אכל עד שלא היה לו כוח לזוז. חלפו כמה ימים (שנראו לו כנצח) ולא היה יכול לזוז. הוא עצוב ומיואש כי חשב שהוא הולך למות.

אחרי כמה ימים, הוא מצא את הכוחות לטפס על ענף. הוא הצמיד את עצמו לענף, והתחיל לעטוף את עצמו בריר. הוא הכין לעצמו גולם, מקום בטוח בו יוכל למות בשקט....

בתוך הגולם התחיל להתרחש משהו מוזר. גופו התחיל להפריש חומרים שהרגישו לו כרעילים. גופו התנגד, הוא התנגד. הוא פחד מאוד והיה מבולבל. אבל הוא לא היה יכול לעצור את התהליך! 

הוא לא הבין מה קורה לו. הוא חשב הרי שהוא הולך למות שם בתוך הגולם. אבל משהו אחר קרה. ומתוך המקום הזה בו לא הייתה לו שליטה, משמקום שהיה כמעט כמו מוות התרחש פלא.

אותם החומרים שהרגישו לו כרעילים, אותם החומרים שכאילו התקיפו אותו התחלו לפרק אותו מבפנים. מבחוץ אף אחד חבריו לא הבחין בכלום. הם אפילו לא יגעו איפה הוא וחלפו על פני הגולם באדישות.

כל אותו הזמן, הזחל היה כאילו שרוי במין תרדמה. אבל מה שבאמת קרה שם בפנים הוא שההורמונים, אותם החומרים 'רעילים' התחילו לשנות אותו מבפנים.... חלפו כמה שבועות, אך זה הרגיש לו  כשנים.

ולפתע... בלי הודעה מוקדמת... התחיל משהו בתוך הגולם להתנועע. כולם חשבו שהגולם ייפול על הארץ. אבל התנועה בפנים התעצמה. הגולם התפרק... ולפתע החל לבקוע ממנו פרפר צבעוני מדהים! וכשפרש את כנפיו הוא יצא לחופשי!

bottom of page