top of page

16. הורמונים-אנרגיה ויצירת איזון: מערכת ה'צ'קרות' והורמונים-(כל הגילים)

הצצה קטנה..

קומוניקט לארגונים

איך הורמונים משפיעים עלינו במישור הפיזי, רגשי, מנטלי ותודעתי

הרצאה מרתקת המבוססת על ידע עתיק בשילוב מדע עכשווי על הקשר בין המערכת ההורמונלית לבין ההפתחות האישית שלנו. אחרי ההרצאה תביני לעומק את קשר הגומלין בין המרכיבים הפיזיולוגיים, הסביבתיים והרגשיים של חייך משפיעים על גופך ועל העולם הרגשי שלך. תביני סוף סוף:

 

•מדוע כשההורמונים שלך לא מאוזנים יש תנודות במצבי הרוח שלך

•מהם תהליכי השרשרת הפיזיים, ביולוגיים ורגשיים המשפיעים על כל תא בגוף הפיזי והרגשי שלך.

•איך להגיע לאיזון פיזי ורגשי מחודש

•איך להוריד מתח המקשה על הירידה במשקל ולשפר את מצב הרוח

 

הרצאתה של ,תהל עלמה עונה על השאלה איך בדיוק הורמונים מנהלים אותנו פיזי ורגשית וכיצד לאזן אותם?  

תהל עלמה מציגה בפשטות, בהומור ובגובה העיניים:

 

•מה זה בכלל צ'קרות ואיך לעבוד איתן נכון ביום יום?

•מה הקשר בין בלוטות ההורמונים לעולם הרגשי שלי?

•איך ליצור חיבור מעשי בין תפיסות מן המזרח והמערב כדי ליצור איזון פיזי ורגשי?

•תרגילים פשוטים מעולם היוגה שיעזרו לך להתאזן מחדש בפחות מעשר דקות.

bottom of page