top of page

מדיטציה ליום כיפור: לסלוח לעצמך

כמה פעמים ביום את באה לעצמך בטענות?
כמה פעמים את חושבת שיכול לעשות את הדברים אחרת?
כמה פעמים את יורדת על עצמך ולא זוכרת אפילו מה זה לפרגן לעצמך?
אולי השנה אפשר אחרת?
כמו שאת כל-כך יודעת לפרגן לאחרים, את מסכימה השנה למחול לעצמך, לקחת נשימה, ולסלוח לעצמך באמת מכל הלב.
אני ממליצה לך להקשיב להקלטה כל יום, כי כל יום יכול להיות יום כיפור של מחילה חדשה עבורך.

 

bottom of page