'נשית, מינית וקורנת באמצע החיים'

להדליק את התשוקה אחרי גיל 40

 

 סדנה מרתקת ב-15.12.15

בנין אשכול פייס-רח' רוקח 118 רמת גן

20:00-22:30

פרטים בשבוע הקרוב